สถิติ
เปิดเมื่อ21/09/2014
อัพเดท11/07/2015
ผู้เข้าชม468387
แสดงหน้า653822
บทความ
ประวัติ นายประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของเว็บไซต์)
ประวัตินายประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าของเว็บไซต์ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512
รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512
เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29
เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29
ข้อมูลเตรียมสอบปลัดอำเภอ
้ข้อมูลเตรียมสอบปลัด 2
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ
คู่มือการดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์
เจ้าของเว็บไซต์
โครงสร้างเตรียมสอบปลัดอำเภอ ข้อสอบที่เคยออกปี 2548 และปี 51-55 (สำหรับผู้ใฝ่ฝัน เป็นปลัดอำเภอ)
เตรียมสอบปลัดอำเภอ
ตู้หนังสือ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
คู่มือปฏิบัติงานกองอาสารักษาดินแดน
วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
​หนังสือคู่มือการทะเบียนราษฎร
เตรียมสอบปลัดอำเภอ
หนังสือสั่งการต่างๆ เกี่ยวกับท้องถิ่น
ท้องถิ่นกำลังจะแก้ไขหลักเกณฑ์การสอบใหม่
เรื่องทั่้วไป
เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ 20 กระทรวง
แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
ยังจำท่านได้ดี ท่านสิริรัฐ (สถาพร) ชุมอุปการ (นายอำเภอประโคนชัย ปี 2547)
สวัสดีวันพุธ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ เนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 2)
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 1)
หนังสือปฏิบัติงานกรมการปกครอง
คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของกรมการปกครอง ของปลัดอำเภอ
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 5
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 4
รวมกฎหมายปกครองเล่ม 3
รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 1
รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 2
ปฎิทิน
February 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   
AdsOne.com

เว็บบอร์ด

หัวข้อ ชื่อ อ่าน / ตอบ วันที่สร้าง ตอบล่าสุด

วิธีการดาวน์โหลดแนวข้อสอบ# เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม

mm 1 / 0 18/02/2018 11:31 18/02/2018 11:31

แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

earth 113 / 2 13/02/2018 23:58 13/02/2018 23:58

[[NEW]]หนังสือสอบนักวิชาการ (งานวิเทศสัมพันธ์) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

sheetthai 1 / 0 13/02/2018 14:01 13/02/2018 14:01

[[NEW]]หนังสือสอบนักวิชาการ (งานบริหารพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

sheetthai 1 / 0 13/02/2018 13:58 13/02/2018 13:58

[[NEW]]หนังสือสอบนักวิชาการ (งานวิจัย) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

sheetthai 1 / 0 13/02/2018 13:56 13/02/2018 13:56

[[ Update ]]คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่สอบสวน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

sheetthai 1 / 0 13/02/2018 13:53 13/02/2018 13:53

[[ใหม่ล่าสุด]]แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

sheetthai 1 / 0 13/02/2018 13:51 13/02/2018 13:51

[[ใหม่ล่าสุด]]แนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

sheetthai 1 / 0 13/02/2018 13:49 13/02/2018 13:49

[[LOND]]แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

sheetthai 1 / 0 13/02/2018 13:41 13/02/2018 13:41

[[LOND]]แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

sheetthai 1 / 0 13/02/2018 13:36 13/02/2018 13:36

[[#สรุปเนื้อหา]]แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

sheetthai 1 / 0 13/02/2018 13:33 13/02/2018 13:33

[[#สรุปเนื้อหา]]แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

sheetthai 3 / 0 13/02/2018 13:31 13/02/2018 13:31

[[#สรุปเนื้อหา]]แนวข้อสอบนักวิชาการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

sheetthai 2 / 0 13/02/2018 13:29 13/02/2018 13:29

อัพเดทหนังสือสอบพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

sheetthai 1 / 0 13/02/2018 13:26 13/02/2018 13:26

[[เฉลย]]แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แถมฟรีCD

brain media 1 / 0 12/02/2018 16:40 12/02/2018 16:40

[[เฉลย]]แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยพยาบาลอุดรธานี แถมฟรีCD

brain media 1 / 0 12/02/2018 16:33 12/02/2018 16:33

[[เฉลย]]แนวข้อสอบ วิศวกร ระดับ 3 องค์การสุรา แถมฟรีCD

brain media 1 / 0 12/02/2018 16:25 12/02/2018 16:25

[[เฉลย]]แนวข้อสอบ ทหารกองหนุน กรมแพทย์ทหารบก แถมฟรีCD

brain media 1 / 0 12/02/2018 16:19 12/02/2018 16:19

แนวข้อสอบ (กฟภ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2561

earth 3 / 0 12/02/2018 14:08 12/02/2018 14:08

แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เตรียมสอบ 1 / 0 12/02/2018 01:17 12/02/2018 01:17

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยพยาบาลอุดรธานี

เตรียมสอบ 1 / 0 12/02/2018 01:15 12/02/2018 01:15

[[ Update ]]แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

sheetthai 2 / 0 7/02/2018 12:26 7/02/2018 12:26

[[ Update ]]แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

sheetthai 1 / 0 7/02/2018 12:24 7/02/2018 12:24

[[ Update ]]แนวข้อสอบผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

sheetthai 1 / 0 7/02/2018 12:22 7/02/2018 12:22

อัพเดทแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

sheetthai 1 / 0 7/02/2018 12:19 7/02/2018 12:19

อัพเดทแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

sheetthai 1 / 0 7/02/2018 12:16 7/02/2018 12:16

อัพเดทแนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

sheetthai 1 / 0 7/02/2018 12:14 7/02/2018 12:14

[[ออกตรงประเด็น]]แนวข้อสอบพนักงานบริการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

sheetthai 3 / 0 7/02/2018 12:11 7/02/2018 12:11

[[ออกตรงประเด็น]]แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

sheetthai 1 / 0 7/02/2018 12:09 7/02/2018 12:09

[[E-BOOK]]หนังสือสอบนักสังคมสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

sheetthai 1 / 0 7/02/2018 12:07 7/02/2018 12:07

บทความ

 

เจ้าของเว็บไซต์

(2/06/2015 23:59) อ่าน 798 ครั้ง
      ...
อ่านต่อ >>
 
 

เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ 20 กระทรวง

(11/05/2015 11:32) อ่าน 758 ครั้ง
เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ 20 กระทรวง 1. สำนักนายกรัฐมนตรีี http://www.thaigov.go.th 2. กระทรวงกลาโหม&nb...
อ่านต่อ >>
 
 

แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1568 ครั้ง
เว็บไซต์ต่างๆ  http://pun2013.bth.cc  หรือ http://waoram.myreadyweb.com  หรือ http...
อ่านต่อ >>
 
 

ยังจำท่านได้ดี ท่านสิริรัฐ (สถาพร) ชุมอุปการ (นายอำเภอประโคนชัย ปี 2547)

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1027 ครั้ง
ยังจำท่านได้ดี ท่านสิริรัฐ (สถาพร) ชุมอุปการ (นายอำเภอประโคนชัย ปี 2547)    สมัยผมทำงานเ...
อ่านต่อ >>
 
 

คู่มือการดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1092 ครั้ง
คู่มือการดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์ https://docs.google.com/file/d/0B4Hb8kUbi3AZZUpScE...
อ่านต่อ >>
 
 

คู่มือปฏิบัติงานกองอาสารักษาดินแดน

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1638 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานกองอาสารักษาดินแดน https://docs.google.com/file/d/0B4Hb8kUbi3AZWFp3Zm54ZTNtWjg/ed...
อ่านต่อ >>
 
 

วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

(8/02/2015 10:47) อ่าน 783 ครั้ง
วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน โหลดไปดูตรงนี้ https://docs.google.com/file/d/0B4Hb8kUbi3AZWFNpSHI1Vk...
อ่านต่อ >>
 
 

​หนังสือคู่มือการทะเบียนราษฎร

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1059 ครั้ง
หนังสือคู่มือการทะเบียนราษฎร โหลดไปดูตรงนี้ https://docs.google.com/file/d/0B4Hb8kUbi3AZb0RfZkFibzN...
อ่านต่อ >>
 
 

สวัสดีวันพุธ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11

(8/02/2015 10:47) อ่าน 3679 ครั้ง
สวัสดีวันพุธ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557  ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ...
อ่านต่อ >>
 
 

คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของกรมการปกครอง ของปลัดอำเภอ

(8/02/2015 10:47) อ่าน 2060 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของกรมการปกครอง ของปลัดอำเภอ โหลดไปดูตรงนี้ http://www.dopabook.com:8085/ebo...
อ่านต่อ >>
 
 

เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 2)

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1358 ครั้ง
                    ...
อ่านต่อ >>
 
 

เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 1)

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1375 ครั้ง
                  &nb...
อ่านต่อ >>
 
 

รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 5

(8/02/2015 10:47) อ่าน 668 ครั้ง
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 5 โหลดตรงนี้ http://www.slideshare.net/valrom/5-37447149 หรือ https://docs....
อ่านต่อ >>
 
 

รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 4

(8/02/2015 10:47) อ่าน 565 ครั้ง
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 4 โหลดตรงนี้ http://www.slideshare.net/valrom/untitled-37446796 หรือ https://...
อ่านต่อ >>
 
 

รวมกฎหมายปกครองเล่ม 3

(8/02/2015 10:47) อ่าน 539 ครั้ง
รวมกฎหมายปกครองเล่ม 3 รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 3 Part 1 https://docs.google.com/file/d/0B4Hb8kUbi3AZV0...
อ่านต่อ >>
 
 

รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 1

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1043 ครั้ง
http://www.slideshare.net/valrom/part-1-37445726 หรือ https://docs.google.com/file/d/0B4Hb8kUbi3AZ...
อ่านต่อ >>
 
 

รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 2

(8/02/2015 10:47) อ่าน 615 ครั้ง
รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 2 รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 2 Part 1 http://www.slideshare.net/valrom/part-1-3744595...
อ่านต่อ >>
 
 

ประวัตินายประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าของเว็บไซต์ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า

(11/06/2015 10:34) อ่าน 5766 ครั้ง
ประวัตินายประพันธ์  เวารัมย์ เจ้าของเว็บไซต์ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า หากต้องการสนั...
อ่านต่อ >>
 
 

เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1890 ครั้ง
       เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ...
อ่านต่อ >>
 
 

รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1188 ครั้ง
รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512     นับจากวันนี้ไป ชื่อโรงเ...
อ่านต่อ >>
 
 

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ

(8/02/2015 10:47) อ่าน 2426 ครั้ง
                    ...
อ่านต่อ >>
 
 

้ข้อมูลเตรียมสอบปลัด 2

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1287 ครั้ง
                    ...
อ่านต่อ >>
 

แกลอรี่

 

เข้าชม 143 ครั้ง
 
 

เข้าชม 766 ครั้ง
 
 

เข้าชม 192 ครั้ง
 
 

เข้าชม 180 ครั้ง
 
 

เข้าชม 153 ครั้ง
 
 

เข้าชม 199 ครั้ง
 
 

เข้าชม 147 ครั้ง
 
 

เข้าชม 149 ครั้ง
 
 

เข้าชม 139 ครั้ง
 
 

เข้าชม 149 ครั้ง
 
 

เข้าชม 149 ครั้ง
 
 

เข้าชม 135 ครั้ง
 
 

เข้าชม 218 ครั้ง
 
 

เข้าชม 180 ครั้ง
 
 

เข้าชม 144 ครั้ง
 
 

เข้าชม 162 ครั้ง
 
 

เข้าชม 158 ครั้ง
 
 

เข้าชม 132 ครั้ง
 
 

เข้าชม 157 ครั้ง
 
 

เข้าชม 302 ครั้ง
 
 

เข้าชม 133 ครั้ง
 
 

เข้าชม 168 ครั้ง
 
 

เข้าชม 140 ครั้ง
 
 

เข้าชม 126 ครั้ง
 
 

เข้าชม 160 ครั้ง
 
 

เข้าชม 164 ครั้ง
 
 

เข้าชม 171 ครั้ง
 
 

เข้าชม 123 ครั้ง
 
 

เข้าชม 121 ครั้ง
 
 

เข้าชม 116 ครั้ง
 

สินค้า