สถิติ
เปิดเมื่อ21/09/2014
อัพเดท11/07/2015
ผู้เข้าชม621102
แสดงหน้า855497
บทความ
ประวัติ นายประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของเว็บไซต์)
ประวัตินายประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าของเว็บไซต์ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512
รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512
เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29
เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29
ข้อมูลเตรียมสอบปลัดอำเภอ
้ข้อมูลเตรียมสอบปลัด 2
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ
คู่มือการดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์
เจ้าของเว็บไซต์
โครงสร้างเตรียมสอบปลัดอำเภอ ข้อสอบที่เคยออกปี 2548 และปี 51-55 (สำหรับผู้ใฝ่ฝัน เป็นปลัดอำเภอ)
เตรียมสอบปลัดอำเภอ
ตู้หนังสือ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
คู่มือปฏิบัติงานกองอาสารักษาดินแดน
วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
​หนังสือคู่มือการทะเบียนราษฎร
เตรียมสอบปลัดอำเภอ
หนังสือสั่งการต่างๆ เกี่ยวกับท้องถิ่น
ท้องถิ่นกำลังจะแก้ไขหลักเกณฑ์การสอบใหม่
เรื่องทั่้วไป
เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ 20 กระทรวง
แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
ยังจำท่านได้ดี ท่านสิริรัฐ (สถาพร) ชุมอุปการ (นายอำเภอประโคนชัย ปี 2547)
สวัสดีวันพุธ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ เนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 2)
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 1)
หนังสือปฏิบัติงานกรมการปกครอง
คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของกรมการปกครอง ของปลัดอำเภอ
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 5
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 4
รวมกฎหมายปกครองเล่ม 3
รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 1
รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 2
ปฎิทิน
November 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
AdsOne.com

เว็บบอร์ด

หัวข้อ ชื่อ อ่าน / ตอบ วันที่สร้าง ตอบล่าสุด

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 4 / 0 12/11/2018 09:32 12/11/2018 09:32

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 3 / 0 12/11/2018 09:31 12/11/2018 09:31

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 2 / 0 12/11/2018 09:29 12/11/2018 09:29

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 2 / 0 12/11/2018 09:28 12/11/2018 09:28

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 4 / 0 12/11/2018 09:26 12/11/2018 09:26

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 3 / 0 12/11/2018 09:25 12/11/2018 09:25

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 2 / 0 12/11/2018 09:23 12/11/2018 09:23

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 2 / 0 12/11/2018 09:19 12/11/2018 09:19

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 3 / 0 12/11/2018 09:17 12/11/2018 09:17

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบสถาปนิกปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 2 / 0 12/11/2018 09:16 12/11/2018 09:16

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 2 / 0 12/11/2018 09:06 12/11/2018 09:06

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 4 / 0 12/11/2018 09:02 12/11/2018 09:02

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 2 / 0 12/11/2018 09:00 12/11/2018 09:00

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 2 / 0 12/11/2018 08:58 12/11/2018 08:58

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 2 / 0 12/11/2018 08:57 12/11/2018 08:57

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 3 / 0 12/11/2018 08:55 12/11/2018 08:55

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 2 / 0 12/11/2018 08:53 12/11/2018 08:53

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 3 / 0 12/11/2018 08:52 12/11/2018 08:52

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบนักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 2 / 0 12/11/2018 08:50 12/11/2018 08:50

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 2 / 0 12/11/2018 08:49 12/11/2018 08:49

[[เตรียมสอบล่าสุด]]นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 4 / 0 3/11/2018 11:20 3/11/2018 11:20

[[เตรียมสอบล่าสุด]]นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 4 / 0 3/11/2018 11:18 3/11/2018 11:18

[[เตรียมสอบล่าสุด]]นักวิชาการสถิติปฎิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 4 / 0 3/11/2018 11:16 3/11/2018 11:16

[[เตรียมสอบล่าสุด]]นักโภชนากรปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 3 / 0 3/11/2018 11:14 3/11/2018 11:14

[[เตรียมสอบล่าสุด]]นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 6 / 0 3/11/2018 11:12 3/11/2018 11:12

[[เตรียมสอบล่าสุด]]เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 3 / 0 3/11/2018 11:10 3/11/2018 11:10

[[เตรียมสอบล่าสุด]]เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 3 / 0 3/11/2018 11:09 3/11/2018 11:09

[[เตรียมสอบล่าสุด]]นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 3 / 0 3/11/2018 11:07 3/11/2018 11:07

[[เตรียมสอบล่าสุด]]เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 9 / 0 3/11/2018 11:06 3/11/2018 11:06

[[เตรียมสอบล่าสุด]]นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 6 / 0 3/11/2018 11:04 3/11/2018 11:04

บทความ

 

เจ้าของเว็บไซต์

(2/06/2015 23:59) อ่าน 926 ครั้ง
      ...
อ่านต่อ >>
 
 

เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ 20 กระทรวง

(11/05/2015 11:32) อ่าน 909 ครั้ง
เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ 20 กระทรวง 1. สำนักนายกรัฐมนตรีี http://www.thaigov.go.th 2. กระทรวงกลาโหม&nb...
อ่านต่อ >>
 
 

แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1754 ครั้ง
เว็บไซต์ต่างๆ  http://pun2013.bth.cc  หรือ http://waoram.myreadyweb.com  หรือ http...
อ่านต่อ >>
 
 

ยังจำท่านได้ดี ท่านสิริรัฐ (สถาพร) ชุมอุปการ (นายอำเภอประโคนชัย ปี 2547)

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1246 ครั้ง
ยังจำท่านได้ดี ท่านสิริรัฐ (สถาพร) ชุมอุปการ (นายอำเภอประโคนชัย ปี 2547)    สมัยผมทำงานเ...
อ่านต่อ >>
 
 

คู่มือการดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1309 ครั้ง
คู่มือการดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์ https://docs.google.com/file/d/0B4Hb8kUbi3AZZUpScE...
อ่านต่อ >>
 
 

คู่มือปฏิบัติงานกองอาสารักษาดินแดน

(8/02/2015 10:47) อ่าน 2050 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานกองอาสารักษาดินแดน https://docs.google.com/file/d/0B4Hb8kUbi3AZWFp3Zm54ZTNtWjg/ed...
อ่านต่อ >>
 
 

วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

(8/02/2015 10:47) อ่าน 952 ครั้ง
วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน โหลดไปดูตรงนี้ https://docs.google.com/file/d/0B4Hb8kUbi3AZWFNpSHI1Vk...
อ่านต่อ >>
 
 

​หนังสือคู่มือการทะเบียนราษฎร

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1247 ครั้ง
หนังสือคู่มือการทะเบียนราษฎร โหลดไปดูตรงนี้ https://docs.google.com/file/d/0B4Hb8kUbi3AZb0RfZkFibzN...
อ่านต่อ >>
 
 

สวัสดีวันพุธ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11

(8/02/2015 10:47) อ่าน 4076 ครั้ง
สวัสดีวันพุธ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557  ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ...
อ่านต่อ >>
 
 

คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของกรมการปกครอง ของปลัดอำเภอ

(8/02/2015 10:47) อ่าน 2774 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของกรมการปกครอง ของปลัดอำเภอ โหลดไปดูตรงนี้ http://www.dopabook.com:8085/ebo...
อ่านต่อ >>
 
 

เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 2)

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1598 ครั้ง
                    ...
อ่านต่อ >>
 
 

เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 1)

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1586 ครั้ง
                  &nb...
อ่านต่อ >>
 
 

รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 5

(8/02/2015 10:47) อ่าน 850 ครั้ง
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 5 โหลดตรงนี้ http://www.slideshare.net/valrom/5-37447149 หรือ https://docs....
อ่านต่อ >>
 
 

รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 4

(8/02/2015 10:47) อ่าน 729 ครั้ง
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 4 โหลดตรงนี้ http://www.slideshare.net/valrom/untitled-37446796 หรือ https://...
อ่านต่อ >>
 
 

รวมกฎหมายปกครองเล่ม 3

(8/02/2015 10:47) อ่าน 685 ครั้ง
รวมกฎหมายปกครองเล่ม 3 รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 3 Part 1 https://docs.google.com/file/d/0B4Hb8kUbi3AZV0...
อ่านต่อ >>
 
 

รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 1

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1306 ครั้ง
http://www.slideshare.net/valrom/part-1-37445726 หรือ https://docs.google.com/file/d/0B4Hb8kUbi3AZ...
อ่านต่อ >>
 
 

รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 2

(8/02/2015 10:47) อ่าน 768 ครั้ง
รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 2 รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 2 Part 1 http://www.slideshare.net/valrom/part-1-3744595...
อ่านต่อ >>
 
 

ประวัตินายประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าของเว็บไซต์ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า

(11/06/2015 10:34) อ่าน 6649 ครั้ง
ประวัตินายประพันธ์  เวารัมย์ เจ้าของเว็บไซต์ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า หากต้องการสนั...
อ่านต่อ >>
 
 

เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29

(8/02/2015 10:47) อ่าน 2493 ครั้ง
       เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ...
อ่านต่อ >>
 
 

รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1400 ครั้ง
รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512     นับจากวันนี้ไป ชื่อโรงเ...
อ่านต่อ >>
 
 

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ

(8/02/2015 10:47) อ่าน 2987 ครั้ง
                    ...
อ่านต่อ >>
 
 

้ข้อมูลเตรียมสอบปลัด 2

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1539 ครั้ง
                    ...
อ่านต่อ >>
 

แกลอรี่

 

เข้าชม 200 ครั้ง
 
 

เข้าชม 862 ครั้ง
 
 

เข้าชม 260 ครั้ง
 
 

เข้าชม 248 ครั้ง
 
 

เข้าชม 212 ครั้ง
 
 

เข้าชม 258 ครั้ง
 
 

เข้าชม 203 ครั้ง
 
 

เข้าชม 211 ครั้ง
 
 

เข้าชม 203 ครั้ง
 
 

เข้าชม 210 ครั้ง
 
 

เข้าชม 203 ครั้ง
 
 

เข้าชม 186 ครั้ง
 
 

เข้าชม 278 ครั้ง
 
 

เข้าชม 259 ครั้ง
 
 

เข้าชม 205 ครั้ง
 
 

เข้าชม 239 ครั้ง
 
 

เข้าชม 208 ครั้ง
 
 

เข้าชม 189 ครั้ง
 
 

เข้าชม 221 ครั้ง
 
 

เข้าชม 358 ครั้ง
 
 

เข้าชม 187 ครั้ง
 
 

เข้าชม 227 ครั้ง
 
 

เข้าชม 205 ครั้ง
 
 

เข้าชม 195 ครั้ง
 
 

เข้าชม 222 ครั้ง
 
 

เข้าชม 214 ครั้ง
 
 

เข้าชม 231 ครั้ง
 
 

เข้าชม 173 ครั้ง
 
 

เข้าชม 160 ครั้ง
 
 

เข้าชม 160 ครั้ง
 

สินค้า