สถิติ
เปิดเมื่อ21/09/2014
อัพเดท11/07/2015
ผู้เข้าชม1045467
แสดงหน้า1373506
บทความ
ประวัติ นายประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของเว็บไซต์)
ประวัตินายประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าของเว็บไซต์ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512
รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512
เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29
เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29
ข้อมูลเตรียมสอบปลัดอำเภอ
้ข้อมูลเตรียมสอบปลัด 2
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ
คู่มือการดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์
เจ้าของเว็บไซต์
โครงสร้างเตรียมสอบปลัดอำเภอ ข้อสอบที่เคยออกปี 2548 และปี 51-55 (สำหรับผู้ใฝ่ฝัน เป็นปลัดอำเภอ)
เตรียมสอบปลัดอำเภอ
ตู้หนังสือ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
คู่มือปฏิบัติงานกองอาสารักษาดินแดน
วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
​หนังสือคู่มือการทะเบียนราษฎร
เตรียมสอบปลัดอำเภอ
หนังสือสั่งการต่างๆ เกี่ยวกับท้องถิ่น
ท้องถิ่นกำลังจะแก้ไขหลักเกณฑ์การสอบใหม่
เรื่องทั่้วไป
เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ 20 กระทรวง
แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
ยังจำท่านได้ดี ท่านสิริรัฐ (สถาพร) ชุมอุปการ (นายอำเภอประโคนชัย ปี 2547)
สวัสดีวันพุธ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ เนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 2)
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 1)
หนังสือปฏิบัติงานกรมการปกครอง
คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของกรมการปกครอง ของปลัดอำเภอ
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 5
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 4
รวมกฎหมายปกครองเล่ม 3
รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 1
รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 2
ปฎิทิน
October 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
อสม. ย่อมาจาก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

อสม. ย่อมาจาก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
อ้างอิง อ่าน 18773 ครั้ง / ตอบ 5 ครั้ง

ประพันธ์ เวารัมย์
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติงานเชิงรุกด้านส่งเสริมสุขภาพในชุมชน พร้อมทั้งจัดให้มีค่าตอบแทนให้ อสม.ผู้ปฏิบัติงาน คนละ 600 บาทต่อเดือนนั้น ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน

ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ผู้สนใจสามารถ DOWNLOAD ได้แล้วครับ

            1.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าป่วยการ

            2.ประกาศกระทรวงแนวทางปฏิบัติงาน อสม. / หนังสือแจ้ง สสจ. 

            3.หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

            4.แนวทางการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมอสม. (กรม สบส.)

            5.ตัวอย่างโครงการ

            6.แบบรายงาน  6 ระดับ ได้แก่  

                     อสม.(อสม.1) 

                     รายหมู่บ้าน(รบ.1) 

                     รายตำบล (ตบ.1)  

                      รายอำเภอ (อ.1 สสอ.)  

            7.ใบสำคัญรับเงิน

                                          DOWNLOAD
http://www.kaepe.net/Download/600.zip
 
ประพันธ์ เวารัมย์ [183.89.72.xxx] เมื่อ 30/05/2020 23:15
1
อ้างอิง

Sue
 • ? Commercial Real Estate For Sale, Rent And Lease
 • |
 • Commercial Real Estate Kansas City
 • | Industrial Building For Sale |
 • ? Warehouse For Rent
 • | commercial properties for sale | office space |
 • ? Commercial Real Estate Listing
 • |
 • Commercial Real Estate Loan
 • | Shopping Center For Sale |
 • Industrial Property
 • |
 • California Commercial Real Estate
 • | warehouse space to rent |
 • ? Industrial Parks
 • | industrial properties for sale |
 • Commercial Real Estate Listings
 • |
 • ? Buildings For Sale
 • |
 • Office Space Miami
 • |
 • Office Space Lease
 • |
 • Illinois Commercial Real Estate
 • |
 • ? Office Building
 • |
 • NC Commercial Real Estate
 • |
 • ? Motel For Sale
 • |
 • Business Relocation
 • |
 • Office Space Las Vegas
 • |
 • Office Space Houston
 • |
 • New Jersey Warehouses
 • | national commercial real estate brokers | office building |
 • Boston Office Space
 • | warehouses for sale Miami |
 • Commercial Real Estate Miami
 • | companies for sale | medical office space for lease |
 • Orlando Commercial Real Estate
 • |
 • ? Miami Commercial Real Estate
 • |
 • ? Warehouses For Lease
 • |
 • Austin office space
 • | warehouses for sale in Miami |
 • Space Office
 • | lease commercial property | commercial property for rent | office building for lease | office rental |
 • ? Office Space For Rent Miami
 • | Office Buildings |
 • Commercial Real Estate For Sale
 • | warehouses for sale | medical office space for rent |
 • ? Warehousing
 • |
 • ? Warehouse For Sale Miami
 • | commercial property for sale |
 • Oregon Commercial Real Estate
 • | Hotels For Sale In Florida | warehouses |
 • ? Commercial Property
 • | Industrial Properties atebrokers.wordpress.com/tag/bank-owned-commercial-properties/" class="tag-cloud-link tag-link-70506800 tag-link-position-2" style="font-size: 8pt;" aria-label="bank owned commercial properties (7 items)">bank owned commercial properties |
 • Commercial Real Estate Charlotte
 • |
 • Office Space New York
 • |
 • Leasing Office Space
 • | commercial real estate broker |
 • Commercial Real Estate Washington
 • |
 • Commercial Real Estate Broker
 • |
 • Buildings For Sale
 • |
 • Seattle Commercial Real estate
 • |
 • Storage Warehousing
 • | rent office space | warehouse space | commercial real estate mortgage brokers | office space for lease atlanta | commercial real estate company |
 • Virginia Commercial Real Estate
 • |
 • Office Space Rentals
 • |
 • Business Premises
 • | business for sale |
 • Commercial Real Estate Agent
 • | commercial mortgage broker |
 • Commercial Real Estate Financing
 • |
 • Commercial Real Estate Companies
 • | warehouse for sale atlanta | Lease Office Space |
 • ? Warehouse For Rent Miami
 • |
 • Maryland Commercial Real Estate
 • |
 • Commercial Real Estate Brokers
 • |
 • Warehouses For Sale
 • | commercial property for lease |
 • Corporate Office Space
 • | commercial real estate brokers | commercial real estate mortgage | manhattan office space for rent |
 • Storage Warehouses
 • | miami commercial real estate market |
 • Commercial Real Estate Portland
 • |
 • Warehouse For Lease
 • | office space for rent nyc |
 • Florida Commercial Real Estate
 • |
 • Warehousing Distribution
 • |
 • Warehouse Logistics
 • |
 • Warehouses Houston
 • |
 • Warehousing
 • | commercial property loan |
 • Commercial Building For Sale
 • |
 • Commercial Real Estate Company
 • |
 • Commercial Real Estate Brokers Network
 • |
 • Commercial realestate
 • | bonded warehouses |
 • ? Warehouses For Sale
 • | industrial space for rent |
 • DC Commercial Real Estate
 • | commercial property mortgage rates |
 • Office Space Portland
 • | warehouse for sale | commercial real estate lease miami | Commercial Property Agents |
 • Commercial Real Estate
 • | office building for sale | warehouses for lease commercial |
 • Warehouse For Sale Doral FL
 • | Commercial Property Development |
 • Commercial Space
 • | warehouses for lease |
 • ? Hotel Broker
 • |
 • ? Warehouse For Lease
 • | Commercial Buildings For Sale |
 • Office Buildings
 • |
 • New York Commercial Real Estate
 • |
 • Atlanta Office Space
 • |
 • Office Space New York City
 • |
 • Distribution Warehouses
 • | commercial real estate for sale |
 • Commercial Real Estate Sale
 • | building for sale |
 • Manhattan Office Space
 • | commercial property search | office space Miami |
 • Boston Commercial Real Estate
 • |
 • WAREHOUSE FOR SALE
 • |
 • Business Properties
 • |
 • Warehouses Atlanta
 • |
 • Office Space Washington DC
 • |
 • Denver Commercial Real Estate
 • |
 • Commercial Real Estate St Louis
 • |
 • Business Realestate
 • |
 • Georgia commercial real estate
 • | miami commercial real estate for sale |
 • ? Commercial Real Estate For Sale
 • |
 • Commercial Land
 • |
 • Commercial Mortgage Brokers
 • | businesses for sale |
 • Houston Commercial Real Estate
 • |
 • Denver Office Space
 • | warehouses for rent |
 • NY Office Space
 • | warehouse for rent |
 • Business Office Space
 • |
 • Commercial Realty
 • | office building for rent |
 • ? Rent Office Space
 • |
 • New Jersey Commercial Real Estate
 • |
 • Rent Office Space
 • |
 • ? Office Space
 • |
 • DC Office Space
 • | Find Commercial Property |
 • Las Vegas Commercial Real Estate
 • | commercial property value | commercial property loan rates |
 • ? Office Space For Rent
 • |
 • Nashville Commercial Real Estate
 • | warehouse lease rates |
 • Commercial Property Sale
 • |
 • Commercial Warehousing
 • |
 • Commercial Property Listings
 • | commercial shopping centers for sale | commercial realtors | hotel broker |
 • Massachusetts Commercial Real Estate
 • |
 • Utah Commercial Real Estate
 • |
 • Services
 • |
 • Business Real Estate
 • |
 • Offices For Lease
 • | Mall For Sale |
 • ? Commercial Real Estate Broker
 • |
 • NY Commercial Real Estate
 • |
 • ? Office Building For Sale
 • |
 • ? Commercial Real Estate Florida
 • | office building properties for sale |
 • Commercial Office Space
 • |
 • Commercial Mortgage
 • |
 • Commercial Space For Lease
 • | industrial buildings for sale | warehouse for rent Miami | Malls For Sale |
 • Commercial Real Estate Brokerage
 • |
 • Office Space For Lease
 • | Office For Sale |
 • Real Estate Commercial
 • | commercial real estate listing | commercial real estate financing | commercial real estate loans | hotel brokers |
 • Office Space For Sale
 • |
 • Commercial Real Estate Loans
 • | commercial land for sale |
 • Office Space San Diego
 • |
 • Office Space Los Angeles
 • | Office Warehouse Space For Lease |
 • Phoenix Commercial Real Estate
 • |
 • ? Commercial Property For Sale, Rent And Lease
 • | warehouse |
 • North Carolina Commercial Real Estate
 • |
 • Los Angeles Office Space
 • |
 • Commercial Real Estate San Francisco
 • |
 • Office Space Available
 • |
 • Ohio Commercial Real Estate
 • | Miami commercial real estate |
 • Miami Commercial Real Estate
 • |
 • Colorado Commercial Real Estate
 • | Warehouse For Lease |
 • Commercial Property For Sale
 • | commercial rental listings |
 • Office Building For Sale
 • | Commercial Property | warehouse space for sale | commercial real estate Miami | office space for lease | office space for rent | luxury hotels for sale | office for rent |
 • Commercial Real Estate Properties
 • | commercial office space for rent |
 • Commercial Property Mortgage
 • |
 • ? Orlando Commercial Real Estate
 • | commercial business for sale |
 • Commercial Real Estate San Antonio
 • | company for sale | Commercial Properties |
 • Rent Commercial Real Estate
 • |
 • Warehouse Space
 • | Warehouse Space For Lease |
 • Office Space For Rent
 • |
 • Buy Commercial Real Estate
 • | commercial real estate nyc |
 • Commercial Real Estate Dallas
 • | commercial property for sale chicago |
 • Atlanta Commercial Real Estate
 • |
 • Warehouses
 • |
 • ? Miami Commercial Real Estate Broker
 • |
 • Warehouses For Rent
 • |
 • NH Commercial Real Estate
 • | Hotels For Sale |
 • Chicago Commercial Real Estate
 • |
 • ? Doral Florida commercial real estate
 • | Miami office for lease |
 • ? Office Space For Sale
 • |
 • Long Island Commercial Real Estate
 • | Commercial Real Estate For Lease |
 • Office Space London
 • |
 • Commercial Properties
 • |  
  Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 14/04/2019 22:43
  2
  อ้างอิง

  Sue
   
  Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 14/04/2019 22:44
  3
  อ้างอิง

  Sue
   
  Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 14/04/2019 22:45
  4
  อ้างอิง

  BETFLIK และ AE Sexy

  อสม. อาสาสมัครเปิดยูส Sexy Baccarat มาใหม่ปี 2020 ในชื่อ AE Sexy เปิดให้เล่นหลายหลายประเภท
  อย่างที่รู้กันว่าการเลือกเว็บสำคัญมาก เพราะเป็นตัวตัดสินเลยว่าจะได้เงินจริงหรือไม่
  แค่ลองเปิดใจแล้วจะรู้ว่าของจริงมาเอง
   
  jim [103.117.20.xxx] เมื่อ 29/05/2020 16:35
  5
  อ้างอิง


  ทดลองเล่น โดยไม่ต้องฝากก่อนแถมได้เครดิตฟรี
   
  jim [103.55.10.xxx] เมื่อ 30/05/2020 23:07
  ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
  รูปประกอบความคิดเห็น :
  ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
  สถานะ : รหัสผ่าน :
  อีเมล์ :
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
  รหัสความปลอดภัย :