สถิติ
เปิดเมื่อ21/09/2014
อัพเดท11/07/2015
ผู้เข้าชม507238
แสดงหน้า712784
บทความ
ประวัติ นายประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของเว็บไซต์)
ประวัตินายประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าของเว็บไซต์ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512
รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512
เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29
เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29
ข้อมูลเตรียมสอบปลัดอำเภอ
้ข้อมูลเตรียมสอบปลัด 2
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ
คู่มือการดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์
เจ้าของเว็บไซต์
โครงสร้างเตรียมสอบปลัดอำเภอ ข้อสอบที่เคยออกปี 2548 และปี 51-55 (สำหรับผู้ใฝ่ฝัน เป็นปลัดอำเภอ)
เตรียมสอบปลัดอำเภอ
ตู้หนังสือ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
คู่มือปฏิบัติงานกองอาสารักษาดินแดน
วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
​หนังสือคู่มือการทะเบียนราษฎร
เตรียมสอบปลัดอำเภอ
หนังสือสั่งการต่างๆ เกี่ยวกับท้องถิ่น
ท้องถิ่นกำลังจะแก้ไขหลักเกณฑ์การสอบใหม่
เรื่องทั่้วไป
เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ 20 กระทรวง
แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
ยังจำท่านได้ดี ท่านสิริรัฐ (สถาพร) ชุมอุปการ (นายอำเภอประโคนชัย ปี 2547)
สวัสดีวันพุธ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ เนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 2)
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 1)
หนังสือปฏิบัติงานกรมการปกครอง
คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของกรมการปกครอง ของปลัดอำเภอ
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 5
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 4
รวมกฎหมายปกครองเล่ม 3
รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 1
รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 2
ปฎิทิน
May 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
AdsOne.com

เว็บบอร์ด

หัวข้อ ชื่อ อ่าน / ตอบ วันที่สร้าง ตอบล่าสุด

แนวข้อสอบ ครูคืนถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

earth 1 / 0 20/05/2018 11:05 20/05/2018 11:05

แนวข้อสอบ รอง สว.(สอบสวน) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 1 / 0 18/05/2018 18:16 18/05/2018 18:16

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) สาขาจุลชีววิทยา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 1 / 0 18/05/2018 18:11 18/05/2018 18:11

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) สาขาฟิสิกส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 1 / 0 18/05/2018 18:08 18/05/2018 18:08

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) สาขาเคมี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 1 / 0 18/05/2018 18:02 18/05/2018 18:02

แนวข้อสอบ รอง สว.(ทำหน้าที่บัญชี) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 1 / 0 18/05/2018 17:57 18/05/2018 17:57

แนวข้อสอบ รอง สว.(ทำหน้าที่นิติกร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 1 / 0 18/05/2018 17:53 18/05/2018 17:53

แนวข้อสอบ รอง สว.(ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 1 / 0 18/05/2018 17:45 18/05/2018 17:45

แนวข้อสอบ รอง สว.(ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการฯ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 1 / 0 18/05/2018 17:40 18/05/2018 17:40

[[LOND]]แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

sheetthai 5 / 0 17/05/2018 22:25 17/05/2018 22:25

[[LOND]]แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

sheetthai 2 / 0 17/05/2018 22:23 17/05/2018 22:23

[[LOND]]แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

sheetthai 2 / 0 17/05/2018 22:21 17/05/2018 22:21

[[LOND]]แนวข้อสอบพนักงานเทคโนโลยีพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

sheetthai 2 / 0 17/05/2018 22:20 17/05/2018 22:20

[[#แชร์ด่วน]]คุ่มือสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

sheetthai 2 / 0 17/05/2018 22:16 17/05/2018 22:16

[[#แชร์ด่วน]]คุ่มือสอบ

sheetthai 2 / 0 17/05/2018 22:13 17/05/2018 22:13

[[#แชร์ด่วน]]คุ่มือสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

sheetthai 2 / 0 17/05/2018 22:12 17/05/2018 22:12

[[#แชร์ด่วน]]คุ่มือสอบตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

sheetthai 2 / 0 17/05/2018 22:10 17/05/2018 22:10

[[#แชร์ด่วน]]คุ่มือสอบตำแหน่งนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

sheetthai 2 / 0 17/05/2018 22:05 17/05/2018 22:05

สรุปแนวข้อสอบตำแหน่งตำรวจชั้นประทวน ตำแหน่งครู (ปท1) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

sheetthai 2 / 0 17/05/2018 22:02 17/05/2018 22:02

อัพเดทหนังสือสอบตำแหน่งพนักงานพัสดุ 3 การประปาส่วนภูมิภาค

sheetthai 2 / 0 17/05/2018 21:59 17/05/2018 21:59

อัพเดทหนังสือสอบตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 3 การประปาส่วนภูมิภาค

sheetthai 2 / 0 17/05/2018 21:56 17/05/2018 21:56

อัพเดทหนังสือสอบตำแหน่งช่างเครื่องกล 3 การประปาส่วนภูมิภาค

sheetthai 2 / 0 17/05/2018 21:53 17/05/2018 21:53

อัพเดทหนังสือสอบตำแหน่งช่างไฟฟ้า 3 การประปาส่วนภูมิภาค

sheetthai 2 / 0 17/05/2018 21:51 17/05/2018 21:51

อัพเดทหนังสือสอบตำแหน่งช่างโยธา 3 การประปาส่วนภูมิภาค

sheetthai 2 / 0 17/05/2018 21:49 17/05/2018 21:49

อัพเดทหนังสือสอบตำแหน่งวิทยากรฝึกอบรม 4 การประปาส่วนภูมิภาค

sheetthai 2 / 0 17/05/2018 21:47 17/05/2018 21:47

อัพเดทหนังสือสอบตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4 การประปาส่วนภูมิภาค

sheetthai 2 / 0 17/05/2018 20:49 17/05/2018 20:49

อัพเดทหนังสือสอบตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ 4 การประปาส่วนภูมิภาค

sheetthai 2 / 0 17/05/2018 20:39 17/05/2018 20:39

อัพเดทหนังสือสอบตำแหน่งนิติกร 4 การประปาส่วนภูมิภาค

sheetthai 2 / 0 17/05/2018 20:35 17/05/2018 20:35

อัพเดทหนังสือสอบตำแหน่งเศรษฐกร 4 การประปาส่วนภูมิภาค

sheetthai 2 / 0 17/05/2018 20:34 17/05/2018 20:34

อัพเดทหนังสือสอบตำแหน่งบุคลากร 4 การประปาส่วนภูมิภาค

sheetthai 2 / 0 17/05/2018 20:32 17/05/2018 20:32

บทความ

 

เจ้าของเว็บไซต์

(2/06/2015 23:59) อ่าน 854 ครั้ง
      ...
อ่านต่อ >>
 
 

เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ 20 กระทรวง

(11/05/2015 11:32) อ่าน 821 ครั้ง
เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ 20 กระทรวง 1. สำนักนายกรัฐมนตรีี http://www.thaigov.go.th 2. กระทรวงกลาโหม&nb...
อ่านต่อ >>
 
 

แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1645 ครั้ง
เว็บไซต์ต่างๆ  http://pun2013.bth.cc  หรือ http://waoram.myreadyweb.com  หรือ http...
อ่านต่อ >>
 
 

ยังจำท่านได้ดี ท่านสิริรัฐ (สถาพร) ชุมอุปการ (นายอำเภอประโคนชัย ปี 2547)

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1132 ครั้ง
ยังจำท่านได้ดี ท่านสิริรัฐ (สถาพร) ชุมอุปการ (นายอำเภอประโคนชัย ปี 2547)    สมัยผมทำงานเ...
อ่านต่อ >>
 
 

คู่มือการดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1166 ครั้ง
คู่มือการดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์ https://docs.google.com/file/d/0B4Hb8kUbi3AZZUpScE...
อ่านต่อ >>
 
 

คู่มือปฏิบัติงานกองอาสารักษาดินแดน

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1748 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานกองอาสารักษาดินแดน https://docs.google.com/file/d/0B4Hb8kUbi3AZWFp3Zm54ZTNtWjg/ed...
อ่านต่อ >>
 
 

วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

(8/02/2015 10:47) อ่าน 859 ครั้ง
วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน โหลดไปดูตรงนี้ https://docs.google.com/file/d/0B4Hb8kUbi3AZWFNpSHI1Vk...
อ่านต่อ >>
 
 

​หนังสือคู่มือการทะเบียนราษฎร

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1127 ครั้ง
หนังสือคู่มือการทะเบียนราษฎร โหลดไปดูตรงนี้ https://docs.google.com/file/d/0B4Hb8kUbi3AZb0RfZkFibzN...
อ่านต่อ >>
 
 

สวัสดีวันพุธ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11

(8/02/2015 10:47) อ่าน 3836 ครั้ง
สวัสดีวันพุธ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557  ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ...
อ่านต่อ >>
 
 

คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของกรมการปกครอง ของปลัดอำเภอ

(8/02/2015 10:47) อ่าน 2212 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของกรมการปกครอง ของปลัดอำเภอ โหลดไปดูตรงนี้ http://www.dopabook.com:8085/ebo...
อ่านต่อ >>
 
 

เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 2)

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1476 ครั้ง
                    ...
อ่านต่อ >>
 
 

เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 1)

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1466 ครั้ง
                  &nb...
อ่านต่อ >>
 
 

รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 5

(8/02/2015 10:47) อ่าน 744 ครั้ง
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 5 โหลดตรงนี้ http://www.slideshare.net/valrom/5-37447149 หรือ https://docs....
อ่านต่อ >>
 
 

รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 4

(8/02/2015 10:47) อ่าน 637 ครั้ง
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 4 โหลดตรงนี้ http://www.slideshare.net/valrom/untitled-37446796 หรือ https://...
อ่านต่อ >>
 
 

รวมกฎหมายปกครองเล่ม 3

(8/02/2015 10:47) อ่าน 602 ครั้ง
รวมกฎหมายปกครองเล่ม 3 รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 3 Part 1 https://docs.google.com/file/d/0B4Hb8kUbi3AZV0...
อ่านต่อ >>
 
 

รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 1

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1140 ครั้ง
http://www.slideshare.net/valrom/part-1-37445726 หรือ https://docs.google.com/file/d/0B4Hb8kUbi3AZ...
อ่านต่อ >>
 
 

รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 2

(8/02/2015 10:47) อ่าน 681 ครั้ง
รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 2 รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 2 Part 1 http://www.slideshare.net/valrom/part-1-3744595...
อ่านต่อ >>
 
 

ประวัตินายประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าของเว็บไซต์ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า

(11/06/2015 10:34) อ่าน 6022 ครั้ง
ประวัตินายประพันธ์  เวารัมย์ เจ้าของเว็บไซต์ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า หากต้องการสนั...
อ่านต่อ >>
 
 

เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29

(8/02/2015 10:47) อ่าน 2041 ครั้ง
       เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ...
อ่านต่อ >>
 
 

รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1267 ครั้ง
รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512     นับจากวันนี้ไป ชื่อโรงเ...
อ่านต่อ >>
 
 

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ

(8/02/2015 10:47) อ่าน 2657 ครั้ง
                    ...
อ่านต่อ >>
 
 

้ข้อมูลเตรียมสอบปลัด 2

(8/02/2015 10:47) อ่าน 1379 ครั้ง
                    ...
อ่านต่อ >>
 

แกลอรี่

 

เข้าชม 165 ครั้ง
 
 

เข้าชม 806 ครั้ง
 
 

เข้าชม 218 ครั้ง
 
 

เข้าชม 202 ครั้ง
 
 

เข้าชม 175 ครั้ง
 
 

เข้าชม 222 ครั้ง
 
 

เข้าชม 166 ครั้ง
 
 

เข้าชม 171 ครั้ง
 
 

เข้าชม 164 ครั้ง
 
 

เข้าชม 171 ครั้ง
 
 

เข้าชม 171 ครั้ง
 
 

เข้าชม 158 ครั้ง
 
 

เข้าชม 239 ครั้ง
 
 

เข้าชม 205 ครั้ง
 
 

เข้าชม 165 ครั้ง
 
 

เข้าชม 187 ครั้ง
 
 

เข้าชม 177 ครั้ง
 
 

เข้าชม 150 ครั้ง
 
 

เข้าชม 179 ครั้ง
 
 

เข้าชม 322 ครั้ง
 
 

เข้าชม 155 ครั้ง
 
 

เข้าชม 188 ครั้ง
 
 

เข้าชม 160 ครั้ง
 
 

เข้าชม 146 ครั้ง
 
 

เข้าชม 179 ครั้ง
 
 

เข้าชม 183 ครั้ง
 
 

เข้าชม 191 ครั้ง
 
 

เข้าชม 145 ครั้ง
 
 

เข้าชม 140 ครั้ง
 
 

เข้าชม 138 ครั้ง
 

สินค้า