สถิติ
เปิดเมื่อ21/09/2014
อัพเดท11/07/2015
ผู้เข้าชม1045488
แสดงหน้า1373527
บทความ
ประวัติ นายประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของเว็บไซต์)
ประวัตินายประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าของเว็บไซต์ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512
รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512
เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29
เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29
ข้อมูลเตรียมสอบปลัดอำเภอ
้ข้อมูลเตรียมสอบปลัด 2
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ
คู่มือการดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์
เจ้าของเว็บไซต์
โครงสร้างเตรียมสอบปลัดอำเภอ ข้อสอบที่เคยออกปี 2548 และปี 51-55 (สำหรับผู้ใฝ่ฝัน เป็นปลัดอำเภอ)
เตรียมสอบปลัดอำเภอ
ตู้หนังสือ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
คู่มือปฏิบัติงานกองอาสารักษาดินแดน
วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
​หนังสือคู่มือการทะเบียนราษฎร
เตรียมสอบปลัดอำเภอ
หนังสือสั่งการต่างๆ เกี่ยวกับท้องถิ่น
ท้องถิ่นกำลังจะแก้ไขหลักเกณฑ์การสอบใหม่
เรื่องทั่้วไป
เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ 20 กระทรวง
แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
ยังจำท่านได้ดี ท่านสิริรัฐ (สถาพร) ชุมอุปการ (นายอำเภอประโคนชัย ปี 2547)
สวัสดีวันพุธ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ เนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 2)
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 1)
หนังสือปฏิบัติงานกรมการปกครอง
คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของกรมการปกครอง ของปลัดอำเภอ
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 5
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 4
รวมกฎหมายปกครองเล่ม 3
รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 1
รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 2
ปฎิทิน
October 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
แนะนำตำแหน่ง "เจ้าพนักงานพัสดุ" : ไม่เสี่ยงอย่างที่คิด

แนะนำตำแหน่ง "เจ้าพนักงานพัสดุ" : ไม่เสี่ยงอย่างที่คิด
อ้างอิง อ่าน 19027 ครั้ง / ตอบ 2 ครั้ง

ประพันธ์ เวารัมย์
แนะนำตำแหน่ง 'เจ้าพนักงานพัสดุ' : ไม่เสี่ยงอย่างที่คิดสวัสดีครับ
จากนี้ไปจะแนะนำตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่น่าสนใจและจัดอยู่ในตำแหน่งตัวเต็งที่จะเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีอยู่หลากหลายตำแหน่ง ผมจะค่อยทยอยแนะนำให้รับทราบต่อไปครับ

กระทู้นี้ ขอแนะนำตำแหน่ง 'เจ้าพนักงานพัสดุ'

เจ้าพนักงานพัสดุ คือ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ คือ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีสายงานเริ่มต้นในระดับ 2 หมายถึงเมื่อเริ่มบรรจุในตำแหน่งนี้ ท่านคือข้าราชการซี 2 ครับ สำหรับเจ้าพนักงานพัสดุหลายท่านคงมองว่าเป็นตำแหน่งที่เสี่ยงติดคุก (ขออนุญาตพูดตรงๆ) เพราะเจ้าพนักงานพัสดุจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน อปท. เริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดหา จัดซื้อ ตรวจรับพัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ แต่หากเราปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ไม่เอนเอียงเอื้อประโยชน์แก่เอกชนรายใดรายหนึ่ง ก็ไม่ต้องกลัวครับ ระเบียบกฎหมายของคุ้มครองท่านเอง เมื่อท่านทำถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องกลัวครับ 


หน้าที่เจ้าพนักงานพัสดุ
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น  การจัดหา  จัดซื้อ  ตรวจรับ  การเบิกจ่าย  การเก็บรักษา  นำส่ง  การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์เครื่องมือ  เครื่องใช้ต่าง ๆ การทำทะเบียนพัสดุ  การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


(ภาพประกอบบทความจาก ASTVผู้จัดการออนไลน์)
 
ความน่าสนใจของตำแหน่งนี้
1. ท่านที่จบช่างกล ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง สามารถมาสมัครสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุได้
2. เจ้าพนักงานพัสดุ เปิดรับวุฒิการศึกษาหลากหลายสาขา
3. เจ้าพนักงานพัสดุ เหมาะสำหรับคนที่ชอบจับจ่ายซื้อของ ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.
4. เจ้าพนักงานพัสดุ เป็นตำแหน่งที่รักใคร่ชื่นชอบของ สตง. เป็นพิเศษ
5. หลาย อปท. ขาดแคลนเจ้าพนักงานพัสดุ และกำลังรอคอยเรียกใช้บัญชีอยู่ครับ
6. ปัจจุบันบัญชีผู้สอบได้ของ กสถ. ไม่มี ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

คุณวุฒิที่ต้องมีสำหรับตำแหน่งนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี  เลขานุการ เทคนิคการตลาด  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล หรือทางอื่นที่ ก กลางกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี เลขานุการ  เทคนิคการตลาด การธนาคาร และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ  วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา  ช่างก่อสร้าง  ช่างเครื่องกล  หรือทางอื่นที่ ก กลางกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


ความเติบโตในสายงาน 'เจ้าพนักงานพัสดุ'
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนั้น เจ้าพนักงานพัสดุจะเลื่อนระดับไปได้จนถึงระดับเจ้าพนักงานพัสดุ 6
หรือเมื่อถึงระดับ 3 แล้ว จะสอบเปลี่ยนสายงานขยับไปเป็น นักวิชาการพัสดุ ก็ได้
จากนั้นครองไปจนถึงระดับ 6 แล้ว สอบขึ้นเป็นนักบริหาร (หัวหน้าฝ่าย) ต่อไป

เจ้าพนักงานพัสดุ สอบบรรจุอย่างไร
เริ่มต้นให้เตรียมตัวสอบในภาค ก (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)
จากนั้นอ่านหนังสือเตรียมสอบในภาค ข โดยขอบเขตเนื้อหาที่เคยถูกกำหนดไว้ มีดังนี้
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม 'ลักษณะงานที่ปฏิบัติ' ของตำแหน่งที่สมัคร

สรุป
เจ้าพนักงานพัสดุ ค่อนข้างเปิดกว้างรับผู้ที่จบหลากหลายวุฒิ แม้กระทั่งจบช่าง ก็สามารถมาสอบได้ และปัจจุบันบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กสถ. ไม่มีตำแหน่งนี้ขึ้นบัญชี ดังนั้นเป็นไปได้สูงมากๆ ที่ กสถ. จะเปิดสอบในตำแหน่งนี้อีกครั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของ อปท.
ขอให้ท่านที่สนใจจะสอบศึกษาในเรื่องของการจัดหาพัสดุใหม่ e-market และ e-bidding ไว้ด้วย 
ขอให้โชคดีครับ
.../ ไว้กระทู้ถัดไปจะแนะนำตำแหน่งอื่นให้รับทราบต่อไปครับ

ส.เสือ ชุมชนคนท้องถิ่น
 
ประพันธ์ เวารัมย์ [183.89.74.xxx] เมื่อ 14/04/2019 16:35
1
อ้างอิง

ณัฐ
จบ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สมัคร เจ้าพนักงานพัสดุได้ไหมค่ะ
 
ณัฐ Chanunpon_3732@hotmail.com [58.8.157.xxx] เมื่อ 10/12/2017 00:56
2
อ้างอิง

Sue
warehouse for sale warehouse for sale warehouse for sale Miami warehouse for sale Miami warehouse for sale Miami warehouse for sale warehouse for sale Miami real estate agent reviews Real Estate Leads find a real estate agent real estate agent reviews real estate agent realtor leads beach house for sale Contiguous Space |
 • miami office for lease | Demising Walls information | Clear Span Facility definition | Exclusive Agency Listing info |
 • warehouse Miami | Terms - Assessment | Gross Building Area information | Commercial Property Resources info |
 • commercial property loans | Earnest Money | Dedicate defined | Miami Office Building | Commercial |
 • CCIM defined | commercial realty | Concessions information |
 • warehouse space | real estate | Commercial Property Services | Offices To Lease |Cumulative Discount Rate definition | Covenant definition | Covenant Of Quiet Enjoyment information | commercial real estate for sale | Hotel Sale | Ad Valorem | Face Rental Rate information | Environmental Impact information | Waldorf Astoria | Deed in Lieu of Foreclosure | ALC Defined |
 • warehouse in miami | Common Area definition |
 • terms - abatement |
 • warehouse for sale Miami |
 • hotel broker | Florida Commercial Real Estate | First Mortgage | Build To Suit definition | Chapter 11 | Allowance Over Building Shell defined | Miami Commercial Properties | Building Code information | Shopping Center For Sale | Gross Lease information | Assessment | Building Or Core Factor defined | Attorn defined | Carrying Charges | Office To Lease | real estate commercial | commercial realtor | Full Service Rent |
 • Building Code defined | Finance Charge | Core Factor defined |
 • commercial property | warehouse | Dollar Stop | Deed in Lieu of Foreclosure info | Consumer Price Index CPI info | Building Standard defined |
 • AMO definition |
 • warehouse for rent Miami | Appraisal defined | Commercial Property | Building Standard information | Covenant info |
 • industrial buildings for sale | Deed Of Trust information | Office Buildings For Sale |
 • buildings for sale nyc |
 • office space for rent | Grant information | Bankrupt defined | Hotel Brokers | Carrying Charges info | Building Standard Plus Allowance information | Grant | Commercial Broker | Commercial Property Agent | Contiguous Space defined | Bankruptcy definition | Miami Rent Warehouse |
 • warehouses for sale | Covenant Of Quiet Enjoyment | business properties | Appreciation | Default information | CIREI info | Circulation Factor definition | Industrial Buildings For Sale | Balloon Payment | Add-On-Factor definition | Terms - Annual Percentage Rate (APR) | Contract Documents defined | Ad Valorem definition | Commercial Property Development info | Terms - ARM |
 • commercial property for sale | Allowance Over Building Shell definition | Building Classifications information | Common Area | Commercial Real Estate In Miami | Terms - Ad Valorem | Effective Rent |
 • commercial property for lease |
 • office space for rent |
 • commercial property | Concessions | Construction Management defined | Commercial Property Strategies info | Building Code info | Office Space Miami Florida | Anchor Tenant defined | warehouse for sale | wherehouse | Terms - Anchor Tenant | First Right Of Refusal | Shopping Malls For Sale | Building Code | Capital Expenses defined | Cumulative Discount Rate info |
 • commercial property for rent |
 • commercial property for lease | Full Service Rent information | Chapter 11 information | Industrial Building For Sale | Certificate Of Occupancy |
 • office space rent | Comparables information | Building Classifications info |
 • commercial property for lease | Grantor information | terms - above building standard |
 • Comparables definition | Eminent Domain | Common Area defined | Covenant defined | Office | Terms - Assignment | Commercial Real Estate Mortgage | Chapter 11 defined | Warehouse Lease Miami | Economic Rent | warehouse for sale | CRS info | Attorn definition | Commercial Property Markets information | Consumer Price Index CPI | Commercial Property Strategies | Bankruptcy | Office Building For Sale |
 • warehouse | Escrow Agreement | ALC Definition | Space For Rent | Bankruptcy info | Clear Span Facility defined | space |
 • Terms - Add-On-Factor |
 • office space | Deed defined | Property | Appraisal definition | Office Buildings | Flex Space information | CPM information | Cumulative Discount Rate | Annual Percentage Rate (APR) | Property Search Commercial |
 • hotels for sale | Building Code definition | Assignment | Commercial Property Specialists | Conveyance defined | Commercial Property Business info | First Right Of Refusal (Adjacent Space) information |
 • Economic Feasibility information | Expense Stop |
 • commercial property for rent | CRS information | Gross Lease | Chapter 7 defined |Rent | Build To Suit info | Terms - Allowance Over Building Shell | Commercial Property Solutions information | Commercial Property Development | Bankrupt info | Donald Trump | Commercial Property Objectives info | Anchor Tenant | Below Grade definition | offices | Agents | Commercial Real Estate Miami Florida | Capital Expenses information | Commercial Property Markets info |
 • commercial property loans |
 • office space Miami | Conveyance information | Exclusive Agency Listing | Conveyance | Easement | Warehousing Buildings | Annual Percentage Rate (APR) defined | Offices For Sale |
 • business for sale |
 • office space for rent | abatement defined |
 • office space rental |
 • Miami office space for sale | Building Standard definition |Flex Space | First Right Of Refusal (Adjacent Space) | CPM defined | Expense Stop information | Motels For Sale | Miami Office For Rent | Contiguous Space info | Appreciation defined | Rent Space Warehouse | Commercial Real Estate In Atlanta | Condemnation defined |
 • Distraint information | Allowance Over Building Shell | Warehousing | Gross Building Area | Terms - Attorn | Commercial Property Resources | Capitalization information | AMO defined | Malls For Sale | Effective Rent information | CIREI defined | Cumulative Discount Rate information | warehouses for sale | CPM info |
 • office rental | Office For Sale | CCIM information | Properties | Grantor |
 • commercial property for sale | First Right Of Refusal information | Hotel For Sale | Building Or Core Factor info |
 • warehouse for sale Miami | Fair Market Value information | Contiguous Space information |
 • Build Out information |
 • office space for lease | Commercial Property Offers | Deficiency Judgement information |
  warehouse property | Estoppel Certificate information | CPM | Capitalization | CIREI information | Condemnation definition | Encumbrance |
 • commercial property for sale | Capital Expenses definition | Bullet Loan | Base Rent info | Base Rent definition | Commercial Property Business | miami warehouse for sale | Fixed Costs | Office Spaces | Condemnation | Default | Build To Suit | Build Out |
 • class a office building | NYC | Deed info | Condemnation info | Renting Office Space | Commercial Property Development information | warehouse for sale in Miami | Distraint | Grantee | Encroachment |
 • building for sale nyc |
 • Clear Span Facility info | Capitalization info | Commercial Property Consulting information | Efficiency Factor information | Commercial Property information | Base Year definition | Doral Florida |
 • commercial property for lease |
 • commercial property for sale | Capitalization Rate definition | Full Recourse | CIREI | Cost Approach info | Building Standard Plus Allowance info | Broker definition | Graduated Lease |
 • Base Rent information | Cost Approach | Commercial Realtors | Office Building Sale | FloridaCommercial Real Estate Broker | Ad Valorem defined | CRE info | Consumer Price Index CPI information | warehouses for sale
  warehouses for sale
  warehouses for sale Miami
  warehouses for sale Sue Posted on : September 15, 2018 Base Rent defined | abatement | Building Classifications defined | Force Majeure |
 • office space in Miami | CRE defined | Building Or Core Factor information | Building Standard info | Common Area info | search commercial property |
 • office space Miami | Concessions info | Clear Span Facility | Clear Span Facility information |
 • office space rental | Commercial Property Strategies information |
 • Miami office for lease |
 • commercial property for sale | commercial real estate Miami |
 • Commercial Brokers | CPM definition | Absorbtion defined | Commercial Property Specialists info | Construction Management definition | Miami Florida Commercial Real Estate | Future Proposed Space information | office rentals | Balloon Payment defined |Cumulative Discount Rate defined | ARM defined | defined | Sell A Hotel |
 • office space rental | Balloon Payment info | Deed Of Trust |
 • warehouse for sale |
 • corporate relocation | Below Grade |
 • commercial property for sale |
 • Miami office space for sale |
 • hotel broker | Industrial Properties | Balloon Payment definition | Absorbtion definition | First Generation Space | Conveyance definition | Broker info | commercial real estate search | warehouse for lease | Industrial Park |
 • commercial real estate loans | Terms - ALC | Encumbrance information | Add-On-Factor | First Mortgage information | Forclosure |
 • commercial real estate Miami | Capitalization defined | Efficiency Factor |
 • warehouse space | Building Standard Plus Allowance defined | Below Grade defined | Floor Area Ratio | Certificate Of Occupancy information | Rent Office Space |
 • commercial building for sale |
 • commercial building for sale | Industrial Land | Commercial Property Transactions | Certificate Of Occupancy info |
 • warehouse space for rent |
 • Below Grade information | Miami | Conveyance info | Contract Documents info | Gross Absorbtion information | First Generation Space information | warehouse for sale |
 • hotel motel for sale | Terms - Appreciation | Build To Suit information | General Contractor | Hotels For Sale | office space to rent | office space for rent | Building Classifications | Miami Office | Chapter 7 | Appreciation definition | Warehouse In Miami |
 • Contract Documents |
 • warehouse for sale | Commercial Properties |
 •  
  Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 14/04/2019 16:35
  ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
  รูปประกอบความคิดเห็น :
  ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
  สถานะ : รหัสผ่าน :
  อีเมล์ :
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
  รหัสความปลอดภัย :