สถิติ
เปิดเมื่อ21/09/2014
อัพเดท11/07/2015
ผู้เข้าชม581466
แสดงหน้า807771
บทความ
ประวัติ นายประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของเว็บไซต์)
ประวัตินายประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าของเว็บไซต์ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512
รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512
เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29
เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29
ข้อมูลเตรียมสอบปลัดอำเภอ
้ข้อมูลเตรียมสอบปลัด 2
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ
คู่มือการดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์
เจ้าของเว็บไซต์
โครงสร้างเตรียมสอบปลัดอำเภอ ข้อสอบที่เคยออกปี 2548 และปี 51-55 (สำหรับผู้ใฝ่ฝัน เป็นปลัดอำเภอ)
เตรียมสอบปลัดอำเภอ
ตู้หนังสือ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
คู่มือปฏิบัติงานกองอาสารักษาดินแดน
วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
​หนังสือคู่มือการทะเบียนราษฎร
เตรียมสอบปลัดอำเภอ
หนังสือสั่งการต่างๆ เกี่ยวกับท้องถิ่น
ท้องถิ่นกำลังจะแก้ไขหลักเกณฑ์การสอบใหม่
เรื่องทั่้วไป
เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ 20 กระทรวง
แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
ยังจำท่านได้ดี ท่านสิริรัฐ (สถาพร) ชุมอุปการ (นายอำเภอประโคนชัย ปี 2547)
สวัสดีวันพุธ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ เนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 2)
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 1)
หนังสือปฏิบัติงานกรมการปกครอง
คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของกรมการปกครอง ของปลัดอำเภอ
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 5
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 4
รวมกฎหมายปกครองเล่ม 3
รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 1
รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 2
ปฎิทิน
September 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
AdsOne.com

เว็บบอร์ด

หัวข้อ ชื่อ อ่าน / ตอบ วันที่สร้าง

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน คปภ. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

earth 9/0 6/09/2018 19:04

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) กรมการปกครอง

earth 31/0 20/07/2018 14:01

แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2561

earth 31/0 16/06/2018 10:52

แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

earth 28/0 16/06/2018 10:47

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

earth 31/0 16/06/2018 10:43

แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต

earth 39/0 6/06/2018 08:39

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง 2561

earth 22/0 22/05/2018 15:47

แนวข้อสอบ นิติกร กรมการปกครอง

earth 20/0 22/05/2018 15:42

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการปกครอง

earth 17/0 22/05/2018 15:39

แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร กรมการปกครอง

earth 16/0 22/05/2018 15:34

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการปกครอง

earth 17/0 22/05/2018 15:29

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมการปกครอง

earth 16/0 22/05/2018 15:25

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการปกครอง

earth 13/0 22/05/2018 15:21

แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า กรมการปกครอง

earth 16/0 22/05/2018 15:15

แนวข้อสอบ ครูคืนถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

earth 51/0 20/05/2018 11:05

แนวข้อสอบ รอง สว.(สอบสวน) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 70/0 18/05/2018 18:16

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) สาขาจุลชีววิทยา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 71/0 18/05/2018 18:11

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) สาขาฟิสิกส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 52/0 18/05/2018 18:08

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) สาขาเคมี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 73/0 18/05/2018 18:02

แนวข้อสอบ รอง สว.(ทำหน้าที่บัญชี) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 67/0 18/05/2018 17:57

แนวข้อสอบ รอง สว.(ทำหน้าที่นิติกร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 67/0 18/05/2018 17:53

แนวข้อสอบ รอง สว.(ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 74/0 18/05/2018 17:45

แนวข้อสอบ รอง สว.(ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการฯ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 70/0 18/05/2018 17:40

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

earth 32/0 12/05/2018 10:10

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

earth 28/0 12/05/2018 10:07

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

earth 31/0 12/05/2018 10:03

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

earth 28/0 11/05/2018 10:15

แนวข้อสอบ นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

earth 28/0 11/05/2018 10:13

แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

earth 31/0 11/05/2018 10:10

แนวข้อสอบ พนักงานการเลือกตั้ง กกต. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

earth 34/0 10/05/2018 14:10

แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจ สายพิสูจน์หลักฐาน (สาขาจุลชีววิทยา) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 11/0 10/05/2018 14:07

แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจ สายพิสูจน์หลักฐาน (สาขาฟิสิกส์) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 32/0 10/05/2018 14:04

แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจ สายพิสูจน์หลักฐาน (สาขาเคมี) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 36/0 10/05/2018 14:01

แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจ สายบัญชี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 30/0 10/05/2018 13:57

แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจ สายนิติกร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 31/0 10/05/2018 13:54

แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 30/0 10/05/2018 13:50

แนวข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ ศธจ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

earth 30/0 2/05/2018 16:58

แนวข้อสอบ ครู (ปท 1) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

earth 29/0 2/05/2018 16:53

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภาษาอังกฤษ) กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

earth 22/0 21/04/2018 11:16

แนวข้อสอบ พนักงานเทคโนโลยีพลังงาน กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

earth 31/0 21/04/2018 11:11

แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

earth 37/0 21/04/2018 11:05

แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

earth 21/0 21/04/2018 10:59

แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

earth 31/0 21/04/2018 10:49

แนวข้อสอบ พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน กรมท่าอากาศยาน Update (04/2561)

earth 39/0 20/04/2018 11:10

แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมท่าอากาศยาน Update (04/2561)

earth 37/0 20/04/2018 11:06

แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมท่าอากาศยาน Update (04/2561)

earth 34/0 20/04/2018 11:00

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอากาศยาน Update (04/2561)

earth 23/0 20/04/2018 10:55

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยาน Update (04/2561)

earth 24/0 20/04/2018 10:48

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

earth 36/0 19/04/2018 10:32

แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงบประมาณ

earth 36/0 18/04/2018 10:19
12345678910111213141516
สร้างหัวข้อใหม่
ชื่อหัวข้อ :
เลือกหมวดหมู่ :
อัพโหลดรูปภาพ :
ชื่อ :
ประเภทสมาชิก : รหัสผ่าน :
อีเมล์ : แจ้งทางอีเมล์เมื่อมีคนมาตอบ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :