สถิติ
เปิดเมื่อ21/09/2014
อัพเดท11/07/2015
ผู้เข้าชม635021
แสดงหน้า876196
บทความ
ประวัติ นายประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของเว็บไซต์)
ประวัตินายประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าของเว็บไซต์ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512
รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512
เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29
เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29
ข้อมูลเตรียมสอบปลัดอำเภอ
้ข้อมูลเตรียมสอบปลัด 2
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ
คู่มือการดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์
เจ้าของเว็บไซต์
โครงสร้างเตรียมสอบปลัดอำเภอ ข้อสอบที่เคยออกปี 2548 และปี 51-55 (สำหรับผู้ใฝ่ฝัน เป็นปลัดอำเภอ)
เตรียมสอบปลัดอำเภอ
ตู้หนังสือ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
คู่มือปฏิบัติงานกองอาสารักษาดินแดน
วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
​หนังสือคู่มือการทะเบียนราษฎร
เตรียมสอบปลัดอำเภอ
หนังสือสั่งการต่างๆ เกี่ยวกับท้องถิ่น
ท้องถิ่นกำลังจะแก้ไขหลักเกณฑ์การสอบใหม่
เรื่องทั่้วไป
เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ 20 กระทรวง
แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
ยังจำท่านได้ดี ท่านสิริรัฐ (สถาพร) ชุมอุปการ (นายอำเภอประโคนชัย ปี 2547)
สวัสดีวันพุธ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ เนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 2)
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 1)
หนังสือปฏิบัติงานกรมการปกครอง
คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของกรมการปกครอง ของปลัดอำเภอ
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 5
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 4
รวมกฎหมายปกครองเล่ม 3
รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 1
รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 2
ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
AdsOne.com

เว็บบอร์ด

หัวข้อ ชื่อ อ่าน / ตอบ วันที่สร้าง

แนวข้อสอบ ธุรการโรงเรียน ครูธุรการ (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวข้อสอบ 23/0 3/10/2018 10:40

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบ 12/0 30/09/2018 15:03

แนวข้อสอบ งานอำนวยการ ทางด้านบัญชี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แนวข้อสอบ 17/0 27/09/2018 09:56

แนวข้อสอบ งานอำนวยการ สังกัดพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แนวข้อสอบ 13/0 27/09/2018 09:50

แนวข้อสอบ กลุ่มงานเทคนิค ช่างไฟฟ้าสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แนวข้อสอบ 17/0 27/09/2018 09:46

แนวข้อสอบ กลุ่มงานเทคนิค ช่างควบคุมคอมพิวเตอร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แนวข้อสอบ 14/0 27/09/2018 09:41

แนวข้อสอบ กลุ่มงานเทคนิค พนักงานวิทยุ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แนวข้อสอบ 13/0 27/09/2018 09:37

แนวข้อสอบ กลุ่มงานเทคนิค พลขับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แนวข้อสอบ 16/0 27/09/2018 09:31

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน คปภ. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

earth 19/0 6/09/2018 19:04

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) กรมการปกครอง

earth 67/0 20/07/2018 14:01

แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2561

earth 43/0 16/06/2018 10:52

แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

earth 39/0 16/06/2018 10:47

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

earth 45/0 16/06/2018 10:43

แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต

earth 53/0 6/06/2018 08:39

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง 2561

earth 26/0 22/05/2018 15:47

แนวข้อสอบ นิติกร กรมการปกครอง

earth 27/0 22/05/2018 15:42

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการปกครอง

earth 23/0 22/05/2018 15:39

แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร กรมการปกครอง

earth 21/0 22/05/2018 15:34

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการปกครอง

earth 27/0 22/05/2018 15:29

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมการปกครอง

earth 21/0 22/05/2018 15:25

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการปกครอง

earth 17/0 22/05/2018 15:21

แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า กรมการปกครอง

earth 22/0 22/05/2018 15:15

แนวข้อสอบ ครูคืนถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

earth 85/0 20/05/2018 11:05

แนวข้อสอบ รอง สว.(สอบสวน) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 106/0 18/05/2018 18:16

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) สาขาจุลชีววิทยา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 110/0 18/05/2018 18:11

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) สาขาฟิสิกส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 85/0 18/05/2018 18:08

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) สาขาเคมี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 112/0 18/05/2018 18:02

แนวข้อสอบ รอง สว.(ทำหน้าที่บัญชี) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 103/0 18/05/2018 17:57

แนวข้อสอบ รอง สว.(ทำหน้าที่นิติกร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 102/0 18/05/2018 17:53

แนวข้อสอบ รอง สว.(ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 115/0 18/05/2018 17:45

แนวข้อสอบ รอง สว.(ทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนอัยการฯ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 108/0 18/05/2018 17:40

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

earth 45/0 12/05/2018 10:10

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

earth 37/0 12/05/2018 10:07

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

earth 43/0 12/05/2018 10:03

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

earth 43/0 11/05/2018 10:15

แนวข้อสอบ นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

earth 43/0 11/05/2018 10:13

แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

earth 41/0 11/05/2018 10:10

แนวข้อสอบ พนักงานการเลือกตั้ง กกต. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

earth 46/0 10/05/2018 14:10

แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจ สายพิสูจน์หลักฐาน (สาขาจุลชีววิทยา) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 18/0 10/05/2018 14:07

แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจ สายพิสูจน์หลักฐาน (สาขาฟิสิกส์) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 39/0 10/05/2018 14:04

แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจ สายพิสูจน์หลักฐาน (สาขาเคมี) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 69/0 10/05/2018 14:01

แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจ สายบัญชี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 38/0 10/05/2018 13:57

แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจ สายนิติกร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 43/0 10/05/2018 13:54

แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจ สายสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 42/0 10/05/2018 13:50

แนวข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ ศธจ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

earth 39/0 2/05/2018 16:58

แนวข้อสอบ ครู (ปท 1) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

earth 37/0 2/05/2018 16:53

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภาษาอังกฤษ) กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

earth 32/0 21/04/2018 11:16

แนวข้อสอบ พนักงานเทคโนโลยีพลังงาน กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

earth 39/0 21/04/2018 11:11

แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

earth 48/0 21/04/2018 11:05

แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

earth 30/0 21/04/2018 10:59
1234567891011121314151617
สร้างหัวข้อใหม่
ชื่อหัวข้อ :
เลือกหมวดหมู่ :
อัพโหลดรูปภาพ :
ชื่อ :
ประเภทสมาชิก : รหัสผ่าน :
อีเมล์ : แจ้งทางอีเมล์เมื่อมีคนมาตอบ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :