สถิติ
เปิดเมื่อ21/09/2014
อัพเดท11/07/2015
ผู้เข้าชม482214
แสดงหน้า677546
บทความ
ประวัติ นายประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของเว็บไซต์)
ประวัตินายประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าของเว็บไซต์ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512
รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512
เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29
เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29
ข้อมูลเตรียมสอบปลัดอำเภอ
้ข้อมูลเตรียมสอบปลัด 2
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ
คู่มือการดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์
เจ้าของเว็บไซต์
โครงสร้างเตรียมสอบปลัดอำเภอ ข้อสอบที่เคยออกปี 2548 และปี 51-55 (สำหรับผู้ใฝ่ฝัน เป็นปลัดอำเภอ)
เตรียมสอบปลัดอำเภอ
ตู้หนังสือ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
คู่มือปฏิบัติงานกองอาสารักษาดินแดน
วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
​หนังสือคู่มือการทะเบียนราษฎร
เตรียมสอบปลัดอำเภอ
หนังสือสั่งการต่างๆ เกี่ยวกับท้องถิ่น
ท้องถิ่นกำลังจะแก้ไขหลักเกณฑ์การสอบใหม่
เรื่องทั่้วไป
เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ 20 กระทรวง
แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
ยังจำท่านได้ดี ท่านสิริรัฐ (สถาพร) ชุมอุปการ (นายอำเภอประโคนชัย ปี 2547)
สวัสดีวันพุธ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ เนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 2)
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 1)
หนังสือปฏิบัติงานกรมการปกครอง
คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของกรมการปกครอง ของปลัดอำเภอ
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 5
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 4
รวมกฎหมายปกครองเล่ม 3
รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 1
รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 2
ปฎิทิน
March 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
AdsOne.com

เว็บบอร์ด

หัวข้อ ชื่อ อ่าน / ตอบ วันที่สร้าง

แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร

earth 3/0 16/03/2018 08:55

แนวข้อสอบ ก.พ. 61 สำนักงาน ก.พ.

earth 28/0 6/03/2018 08:42

แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

earth 144/2 13/02/2018 23:58

แนวข้อสอบ (กฟภ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2561

earth 17/0 12/02/2018 14:08

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการจัดหางาน

earth 15/0 1/02/2018 09:30

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการจัดหางาน

earth 15/0 1/02/2018 09:28

แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน

earth 12/0 1/02/2018 09:23

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานแรงงาน (ปวส.) กรมการจัดหางาน

earth 11/0 1/02/2018 09:20

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) กรมการจัดหางาน

earth 11/0 1/02/2018 09:16

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

earth 16/0 30/01/2018 15:54

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

earth 12/0 30/01/2018 15:50

แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

earth 12/0 30/01/2018 10:58

แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

earth 13/0 30/01/2018 10:54

[Best] แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร (อัพเดทล่าสุด)

SHEET STORE 11/0 30/01/2018 00:23

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

earth 11/0 27/01/2018 12:00

แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง

earth 11/0 27/01/2018 11:55

แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง

earth 12/0 27/01/2018 11:48

แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

earth 11/0 23/01/2018 10:31

แนวข้อสอบ พนักงานเทศกิจ สำนักเทศกิจ

earth 11/0 21/01/2018 11:00

แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร

earth 11/0 21/01/2018 08:53

แนวข้อสอบ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT

earth 11/0 19/01/2018 10:35

แนวข้อสอบ พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5 ด้านบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

earth 10/0 16/01/2018 11:34

แนวข้อสอบ พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น3 ด้านบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

earth 11/0 16/01/2018 11:31

แนวข้อสอบ พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น3 ด้านคอมพิวเตอร์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

earth 12/0 16/01/2018 11:27

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ทั่วไป สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.)

earth 11/0 16/01/2018 11:24

แนวข้อสอบ ผู้ชำนาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.)

earth 10/0 16/01/2018 11:20

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.)

earth 10/0 16/01/2018 11:17

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมศุลกากร

earth 11/0 16/01/2018 11:14

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

earth 23/0 12/01/2018 17:05

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

earth 13/0 12/01/2018 17:02

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

earth 13/0 12/01/2018 16:58

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

earth 12/0 12/01/2018 16:53

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

earth 13/0 12/01/2018 16:46

แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

earth 13/0 11/01/2018 09:08

แนวข้อสอบ ก.พ. 2561 สำนักงาน ก.พ.

earth 13/0 9/01/2018 15:28

แนวข้อสอบ หัวหน้าฝ่าย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)

earth 12/0 8/01/2018 11:24

แนวข้อสอบ ผู้อำนวยการกอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)

earth 13/0 8/01/2018 11:05

แนวข้อสอบ ผู้อำนวยการสำนัก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)

earth 13/0 8/01/2018 11:00

แนวข้อสอบ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)

earth 13/0 8/01/2018 10:53

แนวข้อสอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)

earth 11/0 8/01/2018 09:31

แนวข้อสอบ รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)

earth 13/0 8/01/2018 09:28

แนวข้อสอบ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)

earth 17/0 8/01/2018 09:21

แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ (ปริญญาโท) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

earth 13/0 6/01/2018 14:05

แนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

earth 12/0 6/01/2018 14:00

แนวข้อสอบ วิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

earth 12/0 6/01/2018 13:24

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

earth 15/0 5/01/2018 10:07

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม

earth 38/0 5/01/2018 09:43

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ)

earth 19/0 5/12/2017 14:20

แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมชลประทาน

earth 13/0 29/11/2017 15:03

แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมชลประทาน

earth 14/0 29/11/2017 14:59
123456789101112131415
สร้างหัวข้อใหม่
ชื่อหัวข้อ :
เลือกหมวดหมู่ :
อัพโหลดรูปภาพ :
ชื่อ :
ประเภทสมาชิก : รหัสผ่าน :
อีเมล์ : แจ้งทางอีเมล์เมื่อมีคนมาตอบ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :