สถิติ
เปิดเมื่อ21/09/2014
อัพเดท11/07/2015
ผู้เข้าชม457337
แสดงหน้า634653
บทความ
ประวัติ นายประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของเว็บไซต์)
ประวัตินายประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าของเว็บไซต์ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512
รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512
เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29
เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29
ข้อมูลเตรียมสอบปลัดอำเภอ
้ข้อมูลเตรียมสอบปลัด 2
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ
คู่มือการดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์
เจ้าของเว็บไซต์
โครงสร้างเตรียมสอบปลัดอำเภอ ข้อสอบที่เคยออกปี 2548 และปี 51-55 (สำหรับผู้ใฝ่ฝัน เป็นปลัดอำเภอ)
เตรียมสอบปลัดอำเภอ
ตู้หนังสือ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
คู่มือปฏิบัติงานกองอาสารักษาดินแดน
วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
​หนังสือคู่มือการทะเบียนราษฎร
เตรียมสอบปลัดอำเภอ
หนังสือสั่งการต่างๆ เกี่ยวกับท้องถิ่น
ท้องถิ่นกำลังจะแก้ไขหลักเกณฑ์การสอบใหม่
เรื่องทั่้วไป
เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ 20 กระทรวง
แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
ยังจำท่านได้ดี ท่านสิริรัฐ (สถาพร) ชุมอุปการ (นายอำเภอประโคนชัย ปี 2547)
สวัสดีวันพุธ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ เนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 2)
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 1)
หนังสือปฏิบัติงานกรมการปกครอง
คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของกรมการปกครอง ของปลัดอำเภอ
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 5
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 4
รวมกฎหมายปกครองเล่ม 3
รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 1
รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 2
ปฎิทิน
January 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
AdsOne.com

เว็บบอร์ด

หัวข้อ ชื่อ อ่าน / ตอบ วันที่สร้าง

แนวข้อสอบ พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5 ด้านบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

earth 1/0 16/01/2018 11:34

แนวข้อสอบ พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น3 ด้านบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

earth 2/0 16/01/2018 11:31

แนวข้อสอบ พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น3 ด้านคอมพิวเตอร์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

earth 2/0 16/01/2018 11:27

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ทั่วไป สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.)

earth 2/0 16/01/2018 11:24

แนวข้อสอบ ผู้ชำนาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.)

earth 1/0 16/01/2018 11:20

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.)

earth 1/0 16/01/2018 11:17

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมศุลกากร

earth 1/0 16/01/2018 11:14

แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

earth 34/1 16/01/2018 09:44

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

earth 4/0 12/01/2018 17:05

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

earth 3/0 12/01/2018 17:02

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

earth 4/0 12/01/2018 16:58

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

earth 3/0 12/01/2018 16:53

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

earth 4/0 12/01/2018 16:46

แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

earth 3/0 11/01/2018 09:08

แนวข้อสอบ ก.พ. 2561 สำนักงาน ก.พ.

earth 1/0 9/01/2018 15:28

แนวข้อสอบ หัวหน้าฝ่าย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)

earth 3/0 8/01/2018 11:24

แนวข้อสอบ ผู้อำนวยการกอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)

earth 2/0 8/01/2018 11:05

แนวข้อสอบ ผู้อำนวยการสำนัก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)

earth 4/0 8/01/2018 11:00

แนวข้อสอบ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)

earth 4/0 8/01/2018 10:53

แนวข้อสอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)

earth 2/0 8/01/2018 09:31

แนวข้อสอบ รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)

earth 3/0 8/01/2018 09:28

แนวข้อสอบ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)

earth 4/0 8/01/2018 09:21

แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ (ปริญญาโท) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

earth 2/0 6/01/2018 14:05

แนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

earth 2/0 6/01/2018 14:00

แนวข้อสอบ วิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

earth 2/0 6/01/2018 13:24

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

earth 4/0 5/01/2018 10:07

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม

earth 18/0 5/01/2018 09:43

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ)

earth 7/0 5/12/2017 14:20

แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมชลประทาน

earth 3/0 29/11/2017 15:03

แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมชลประทาน

earth 4/0 29/11/2017 14:59

แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมชลประทาน

earth 5/0 29/11/2017 14:56

แนวข้อสอบ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง) กรมชลประทาน

earth 7/0 29/11/2017 14:52

แนวข้อสอบ นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ กรมชลประทาน

earth 8/0 29/11/2017 14:48

แนวข้อสอบ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ กรมชลประทาน

earth 3/0 29/11/2017 14:43

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

earth 6/0 24/11/2017 13:55

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ

earth 18/0 21/11/2017 13:18

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์

earth 7/0 15/11/2017 09:01

แนวข้อสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

earth 9/0 14/11/2017 14:58

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

earth 8/0 14/11/2017 09:36

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

earth 10/0 14/11/2017 09:32

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

earth 7/0 14/11/2017 09:25

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

earth 5/0 10/11/2017 15:45

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กรมประมง

earth 5/0 10/11/2017 09:28

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

earth 6/0 9/11/2017 14:57

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

earth 7/0 5/11/2017 15:16

แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

earth 4/0 5/11/2017 15:13

แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

earth 4/0 5/11/2017 15:09

แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

earth 7/0 5/11/2017 15:05

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

earth 5/0 5/11/2017 15:01

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ปกครอง กรมการปกครอง

earth 6/0 1/11/2017 09:57
123456789101112131415
สร้างหัวข้อใหม่
ชื่อหัวข้อ :
เลือกหมวดหมู่ :
อัพโหลดรูปภาพ :
ชื่อ :
ประเภทสมาชิก : รหัสผ่าน :
อีเมล์ : แจ้งทางอีเมล์เมื่อมีคนมาตอบ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :