สถิติ
เปิดเมื่อ21/09/2014
อัพเดท11/07/2015
ผู้เข้าชม881314
แสดงหน้า1179797
บทความ
ประวัติ นายประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของเว็บไซต์)
ประวัตินายประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าของเว็บไซต์ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512
รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512
เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29
เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29
ข้อมูลเตรียมสอบปลัดอำเภอ
้ข้อมูลเตรียมสอบปลัด 2
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ
คู่มือการดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์
เจ้าของเว็บไซต์
โครงสร้างเตรียมสอบปลัดอำเภอ ข้อสอบที่เคยออกปี 2548 และปี 51-55 (สำหรับผู้ใฝ่ฝัน เป็นปลัดอำเภอ)
เตรียมสอบปลัดอำเภอ
ตู้หนังสือ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
คู่มือปฏิบัติงานกองอาสารักษาดินแดน
วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
​หนังสือคู่มือการทะเบียนราษฎร
เตรียมสอบปลัดอำเภอ
หนังสือสั่งการต่างๆ เกี่ยวกับท้องถิ่น
ท้องถิ่นกำลังจะแก้ไขหลักเกณฑ์การสอบใหม่
เรื่องทั่้วไป
เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ 20 กระทรวง
แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
ยังจำท่านได้ดี ท่านสิริรัฐ (สถาพร) ชุมอุปการ (นายอำเภอประโคนชัย ปี 2547)
สวัสดีวันพุธ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ เนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 2)
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 1)
หนังสือปฏิบัติงานกรมการปกครอง
คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของกรมการปกครอง ของปลัดอำเภอ
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 5
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 4
รวมกฎหมายปกครองเล่ม 3
รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 1
รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 2
ปฎิทิน
February 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
เว็บบอร์ด

หัวข้อ ชื่อ อ่าน / ตอบ วันที่สร้าง

อสม. ย่อมาจาก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ประพันธ์ เวารัมย์ 18235/3 14/04/2019 22:45

แนะนำตำแหน่ง "เจ้าพนักงานพัสดุ" : ไม่เสี่ยงอย่างที่คิด

ประพันธ์ เวารัมย์ 18514/2 14/04/2019 16:35

[[ออกชัวร์]]ข้อสอบ

sheetthai 194/0 29/11/2018 19:30

[[ออกชัวร์]]ข้อสอบกลุ่มที่ 6 การเงินการบัญชี กรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ

sheetthai 147/0 29/11/2018 19:27

[[ออกชัวร์]]ข้อสอบกลุ่มที่ 5 นิติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ

sheetthai 129/0 29/11/2018 19:24

[[ออกชัวร์]]ข้อสอบกลุ่มที่ 4 ศิลปศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ

sheetthai 128/0 29/11/2018 19:23

[[ออกชัวร์]]ข้อสอบกลุ่มที่ 3 วิทยาศาสตร์ ประเภท ข กรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ

sheetthai 141/0 29/11/2018 19:21

[[ออกชัวร์]]ข้อสอบกลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์ ประเภท ก กรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ

sheetthai 134/0 29/11/2018 19:19

[[ออกชัวร์]]ข้อสอบกลุ่มที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ

sheetthai 130/0 29/11/2018 18:21

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 84/0 12/11/2018 09:32

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 83/0 12/11/2018 09:31

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 82/0 12/11/2018 09:29

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 68/0 12/11/2018 09:28

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 54/0 12/11/2018 09:26

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 84/0 12/11/2018 09:25

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 85/0 12/11/2018 09:23

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 78/0 12/11/2018 09:19

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 45/0 12/11/2018 09:17

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบสถาปนิกปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 49/0 12/11/2018 09:16

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 85/0 12/11/2018 09:06

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 51/0 12/11/2018 09:02

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 78/0 12/11/2018 09:00

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 85/0 12/11/2018 08:58

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 77/0 12/11/2018 08:57

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 89/0 12/11/2018 08:55

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 70/0 12/11/2018 08:53

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 63/0 12/11/2018 08:52

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบนักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 78/0 12/11/2018 08:50

[[อัพเดทล่าสุด]]คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 68/0 12/11/2018 08:49

[[เตรียมสอบล่าสุด]]นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 61/0 3/11/2018 11:20

[[เตรียมสอบล่าสุด]]นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 30/0 3/11/2018 11:18

[[เตรียมสอบล่าสุด]]นักวิชาการสถิติปฎิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 64/0 3/11/2018 11:16

[[เตรียมสอบล่าสุด]]นักโภชนากรปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 34/0 3/11/2018 11:14

[[เตรียมสอบล่าสุด]]นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 65/0 3/11/2018 11:12

[[เตรียมสอบล่าสุด]]เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 59/0 3/11/2018 11:10

[[เตรียมสอบล่าสุด]]เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 86/0 3/11/2018 11:09

[[เตรียมสอบล่าสุด]]นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 59/0 3/11/2018 11:07

[[เตรียมสอบล่าสุด]]เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 66/0 3/11/2018 11:06

[[เตรียมสอบล่าสุด]]นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 37/0 3/11/2018 11:04

[[เตรียมสอบล่าสุด]]เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 33/0 3/11/2018 11:03

[[เตรียมสอบล่าสุด]]วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 66/0 3/11/2018 10:58

[[เตรียมสอบล่าสุด]]นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 67/0 3/11/2018 10:37

[[เตรียมสอบล่าสุด]]นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 60/0 3/11/2018 10:07

[[เตรียมสอบล่าสุด]]นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 63/0 3/11/2018 10:05

[[เตรียมสอบล่าสุด]]เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 62/0 3/11/2018 10:02

[[เตรียมสอบล่าสุด]]นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 57/0 3/11/2018 10:00

[[เตรียมสอบล่าสุด]]พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

sheetthai 61/0 3/11/2018 09:59

[[ข้อสอบ+เฉลย]]เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

sheetthai 56/0 29/10/2018 22:25

[[ข้อสอบ+เฉลย]]เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

sheetthai 56/0 29/10/2018 22:23

[[ข้อสอบ+เฉลย]]เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

sheetthai 60/0 29/10/2018 22:21
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
สร้างหัวข้อใหม่
ชื่อหัวข้อ :
เลือกหมวดหมู่ :
อัพโหลดรูปภาพ :
ชื่อ :
ประเภทสมาชิก : รหัสผ่าน :
อีเมล์ : แจ้งทางอีเมล์เมื่อมีคนมาตอบ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :